Närvaro

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31738
Sidan uppdaterad: 2007-05-14

Beslutande ledamöter och
tjänstgörande ersättare


Lilian Edwards (m) ordf.
Hans Klintbom (c)
Sonia Landin (s)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Lena Celion (m)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Conny Kristensen Gahnström (s)
Barbro Ronsten (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Sven Larsson (m) (för Inger Harlevi)
Jan Lundgren (s)
Christer Engelhardt (s) (kl 14.55-19.30, §§ 127-148)
Elisabeth Kalström (s) (13.00-14.55,§§ 121-126, för Christer Engelhardt)

 Carina Grönhagen (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Lilian Virgin (s)
Stefan Nypelius (c)
Ann-Marie Richardson (c) (för Kerstin Löfgren-Dahlström)
Curt Broberg (c)
Håkan Onsjö (m)
Rolf K.Nilsson (m)
Per-Erik Andh (s) (för Leif Dahlby)
Anna Enström (s) (för Anna Wickström)
Eric Martell (s) (kl. 13.00-17.30, §§ 121-147)
Karl-Gustaf Jansson (s) (kl. 17.30-19.30, §§ 148, för Eric Martell)
Maria Björkman (s) (för Marianne Gottlander)
Bo Björkman (s)
Britt-Louise Hansson (c) (för Pär Stenegärd)
Christer Mattsson (c)
Åsa Larsson (c) (kl. 13.00-15.25, §§ 121-129)
Åke Kahlbom (c) (kl. 15.25-19.30, §§ 130-148, för Åsa Larsson)
Göran Örtbrant (m)
Lars-Erik Benneck (m)
Anders Johansson (s) (för Anette Medbom)
Tommy Gardell (s) (kl. 13.00-15.50, §§ 121-132)
Sven-Åke Malmberg (s) (kl. 15.50-19.30, §§ 133-148, för Tommy Gardell)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Åke Svensson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Bibbi Olsson (c) (för Arvid Mickelåker)
Gösta Hult (c)
Ola Lindvall (c)
Lars Jakobsson (c) (kl. 13.00-17.30, §§ 121-147)
Solveig Artsman (m)
Roland Olofsson (s)
Eleonore Hemström (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Torsten Gislestam (c) (kl. 13.00-15.50, §§ 121-132, delvis)
Ursula Jacobsson (c) (kl. 15.50-19.30, §§ 133-148, för Torsten Gislestam)
Mats-Ola Rödén (fp)
Jenny Guteäng (m)
Ivan Anderzon (m)
Oskar Franke (m)
Janica Sörestedt (s) (för Anne Ståhl Mousa)
Stefaan De Maecker (mp)
Viveca Bornold (mp)
Jennie Andersson (v) (kl .13.00-17.00, §§ 121-142)
Annamaria Bauer (v) (kl. 17.00-19.30, §§ 143-148, för Jennie Andersson)
Kenneth Lindblad (v) för Bodil Rosengren)
Bror Lindahl (fp)
Sven Bosarfve (fp) (kl. 13.00-16.45, §§ 121-140)
Gunnar Tinge (fp) (kl. 16.45-19.30, §§ 141-148, för Sven Bosarfve)
Yngve Andersson (kd) (kl. 14.40-19.30, §§ 123-148)
Rut Smeds (kd) (kl. 13.00-14.40, §§ 121-122)
Lena Simonson (m)
Per-Anders Croon (m)
Andreas Persson (s)
Matias Lundström (mp)
Harriet Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Anders R. Johansson (v)
Amy Öberg (fp)
Therese Mangard (v)

Icke tjänstgörande ersättare


Karl-Johan Boberg (c)

Torbjörn Nordström (c)
Jari Karivainio (m)
Gunilla Wigren-Dahlin (m)
Maciej Onoszko (kd)
Majvor Östergren (s)
Torgny Lihnell (mp)


Övriga närvarande


Annica Winberg, vice regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare