§ 126 Alkoholförtäringsförbud i Hemse och Slite: ändring av lokala

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31629
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 126
Alkoholförtäringsförbud i Hemse och Slite: ändring av lokala ordningsföreskrifter

KS2007/0079-10
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 62
- Ledningskontoret 2007-02-21
Ledningskontoret har föreslagit ändring i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun” genom att förbjuda alkoholförtäring i både centrala Hemse och Slite samhällen. Polismyndigheten har uppmärksammat kommunen på ”problem med störande berusade individer som öppet förtär alkohol på allmän plats i Slite”. Ett förbud om alkoholförtäring skulle ge polisen en möjlighet att ingripa och direkt omhänderta alkoholen. De har också påpekat att samma för­hållanden gäller i Hemse. Även Slite köpmannakår och Solveig Artsman (m) – genom motion – har påtalat samma sak.

Kommunfullmäktiges beslut

 • I Gotlands kommuns allmänna ordningsföreskrifter skall följande två nya stycken införas avseende förtäring av alkohol:

  Slite

  Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten utskänk­ning därav, förtäras inom följande område i Slite: Området mellan Storgatan och Stationsgatan med början vid Genvägen fram till och med hamnområdet inkluderande bägge pirarmarna.

  Hemse

  Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten utskänk­ning därav, förtäras inom följande område i Hemse: Området som avgränsas av Fardhemsvägen och dess södra anslutning till Storgatan – Ronevägen – Bangårdsgatan, inkluderande området vid busstationen, – skolgården, inkluderande området runt sim- och ishallen, – Norrgatan – Nygatan - Ängsgatan – Hagagatan fram till Fardhemsvägen.

  Beslutet ska anmälas till länsstyrelsen.

 • Register