§ 138 Interpellation. Uppföljning och utvärdering av företagsklimatet på

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31617
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 138
Interpellation. Uppföljning och utvärdering av företagsklimatet på Gotland

KS 2007/0120-14
Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade interpellation av Björn Jansson (s) om uppföljning och utvärdering av företagsklimatet på Gotland. Björn Jansson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Sven Bosarfve (fp), Matias Lundström (mp), Harriet Lihnell (mp), Håkan Onsjö (m) och Brittis Benzler (v).

Interpellation 2007-03-19

Interpellationssvaret bifogas

Register