§ 142 Interpellation. Heltidsanställning inom äldreomsorgen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31613
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 142
Interpellation. Heltidsanställning inom äldreomsorgen

KS 2007/0118-02
Social- och omsorgsnämndens Gustaf Hoffstedt (m) besvarade interpellation av Björn Jansson (s) om heltidsanställning inom äldreomsorgen. Björn Jansson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också av Jennie Andersson (v).

Interpellation 2007-03-19

Interpellationssvaret bifogas

Register