§ 144 Frågor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31611
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 144
Frågor

  • Hans-Erik Svensson (s) fick tillstånd att ställa en fråga om anslutande av kommunalt vatten och avlopp till enskild tomt i Roma. Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c).

  • Bo Björkman (s) fick tillstånd att ställa en fråga om hur resonemanget fördes kring nekande av nedsättning av hamnavgift för yrkesfiskare. Detta ställt i förhållande till att betodlarna på Gotland har fått en sådan nedsättning av hamnavgift. Frågan besvarades av kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c).
  • Register