§ 145 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31610
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 145
Motioner; nya

Följande motioner har inkommit:

Dnr

Janica Sörestedt (s)
Vaccination av alla sjätteklassare med HPV-vaccin

2007/0201-90
2007-04-23

Matias Lundström (mp)
Kollektivtrafikrabatt på månadskort under sommaren

2007/0202-53
2007-04-23

Register