§ 146 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31609
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 146
Interpellationer; nya

 • Hanna Nyman (s) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ord­förande Lena Celion (m) ställa interpellation om konsekvenser vid införande av vårdnadsbidrag. (KS 2007/0203-04)

 • Eric Martell (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om försäljning av mark som kommunen köpt för samhällsändamål. (KS 2007/0204-26)

 • Eleonore Hemström (s) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c) ställa interpellation om skötseln av Slite badstrand sommaren 2007. (KS 2007/0205-43)

 • Anna Enström (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om feriearbete för ungdomar.
  (KS 2007/0206-02)

 • Stefaan De Maecker (mp) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om en större kommunal elproduktion för eget behov. (KS 2007/0207-37)

  Kommunfullmäktiges beslut

 • Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.
 • Register