§ 147 Information

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31608
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 147
Information

Till handlingarna lades:

  • Gustaf Hoffstedts muntliga svar på en fråga vid kommunfullmäktiges samman­träde 2007-03-19 om social- och omsorgsnämndens individrapportering av gynnande ej verkställda beslut december 2006.
  • Register