Kontakt

Provtagning
Telefon: 0498-26 85 23, 0498-26 85 28
Telefontid: måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 13.00-16.00. Torsdag klockan 14.30-16.00.

Agneta Hallman
Undersköterska 

Ingalill Andersson
Undersköterska 

Maria Olsson
Undersköterska 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Provtagning

På lab hjälper undersköterskorna dig med provtagning inför eller efter ett läkarbesök, ibland ett prov enbart för en uppföljande kontroll.

Fasteprov

Du ska vara fastande 12 timmar innan provtagningen, endast vatten är tillåtet.

Läkemedelsanalys

Vid läkemedelsanalys ska provet tas när koncentrationen är som lägst, vilket innebär att din morgondos av medicinen ska tas efter provtagningstillfället.