2007-03-14, §§ 27-28

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31227

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll från sammanträde 2007-03-14

Register

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-14
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg
Tid: 09.00 - 12.30
Närvaro
Beslutande

 Lena Celion

 Anders Larsson

 Ursula Jacobsson

c  

 Inger Rosén, tjg ersättare

c

 Jan Ekdahl

 Oskar Franke

 Eva Lindström

s

 Andreas Persson, tjg ersättare

 Nils Jakobsson

s

 Jenny Alvås

s

 Hanna Nyman

s

 Aino Friberg Hansson

v

 Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare

c

Annelie Adolfsson Rosén

m

Gunnel Pott

m

Stefan Wramner

fp

Sven Bosarfve

kd

Isaac Ouro-Nimini

s

Lena Eneqvist

s

Laila Schöllin

s

Viktor Larsson-Calmén

Övriga närvarande
.

Skoldirektör Peter Molin; Per Westholm, sekreterare;

Under § 27 : Elisabeth Österdahl, Gunilla Carlson, Barbro Thomsson, Freddy Sirland

För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren; För Lärarnas Riksförbund: Sverker Lanner