Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Algblomning

Algblomning orsakas av cyanobakterier som förökar sig fort vid tillgång på näring och värme. Perioder av algblomning kan uppstå runt Gotlands kust under sommaren. Undvik att bada i kraftig algblomning eftersom det är giftigt att svälja och kan ge hudirritationer.

Algerna kan blåsa in eller försvinna på kort tid beroende på vindriktningen. Det är därför svårt att ställa prognoser i förhand för vilken strand som är bäst. Stränder med frånlandsvind brukar vara ett bättre val. Insjöar eller kalkbrott är också bra alternativ. Via sociala medier kan man ofta få uppdaterad information om många badplatser på Gotland. 

Är vattnet klart så är det ingen fara, men avstå från bad när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning. Barn, husdjur och boskap ska särskilt undvika att få i sig vatten med cyanobakterier. Att svälja vattnet kan orsaka magont/ illamående även för vuxna människor. 

Hur ser algblomning ut? 

Algblomningen ser ut som en gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Grumligt vatten kan ibland bero på andra typer av alger eller pollen.

SMHI uppdaterar dagligen information om algsituationen på deras hemsida.