Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Åke Edvinsson
Telefon: 0498-26 97 57
E-post: ake.edvinsson@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Algblomning

Algblomning orsakas av blågröna alger som i själva verket inte är alger, utan cyanobakterier. På senare år har cyanobakterierna kraftigt ökat bland annat på grund av övergödning. Cyanobakterier vill nämligen ha fosfor, men det krävs också varmt, soligt och stilla väder. 

Om din badstrand råkat ut för algblomning, försök någon annanstans - oftast finns det ett bättre alternativ. Vart algerna samlas beror främst på vindriktningen. Stränder med frånlandsvind brukar vara ett bättre val under algblomnings-tider. Algerna kan blåsa in på kort tid och de kan försvinna lika snabbt. Det är därför svårt att ställa prognoser i förhand för vilken strand som är bäst. 

Det är främst barn, husdjur och boskap som ska undvika att få i sig vatten med cyanobakterier. Ett stort intag av vattnet kan även orsaka magont/ illamående för vuxna människor. Är vattnet klart så är det ingen fara att bada, men avstå helst från att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning.

Hur ser algblomning ut? 

Vattnet täcks av en hinna eller klumpar med olika gröna och/eller bruna nyanser. Vattnet är kraftigt grumlat av små trådar eller gryn och siktdjupet kan vara mindre än meter. Allt grumligt är dock inte blomning. Losslitna alger och pollenansamlingar liknar också algblomning.