2007-03-19, §§ 97-120

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30917
Kommunfullmäktige 2007-03-19
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-17.00

Protokollet justeras av Per-Olof Jacobsson och Eric Martell

Datum för anslags upppsättande: 2007-03-29
Datum för anslags nedtagande: 2007-04-21