2007-02-19, §§ 72-96

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30640
Kommunfullmäktige 2007-02-19
Plats:
Teatersalongen, Birgen, Visby
Tid: 13.00-16.00

Protokollet justeras av Eva Gahnström och Carina Grönhagen

Datum för anslags upppsättande: 2007-03-02
Datum för anslags nedtagande: 2007-03-24