Kontakt

Tf Enhetschef
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 54
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

 

Alla kontaktuppgifter till särskild boende finner du i tjänsten jämför särskilda boende.

Länk till tjänsten jämför särskilda boenden, Jämför särskilda boenden


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Särskilt boende och demensboende

När ditt behov ökar och hjälpen i hemmet inte räcker till kan du ansöka om särskilt boende. Det särskilda boendet är avsett för personer som har ett omfattande omvårdnadsbehov.

Det särskilda boendet blir ditt nya hem. Du inreder det med egna möbler och du betalar hyra eller en avgift. Utöver hyran tillkommer en avgift för mat och omvårdnad. Här finns sjuksköterska och annan personal tillgänglig dygnet runt.

Mottagningsteamet kan ge dig information och hjälpa till med ansökan om särskilt boende.

Mer information kan du också få genom att kontakta respektive särskilt boende på Gotland, om du till exempel har praktiska frågor om vardagen på boendet, hur det fungerar med TV-licens, hur stora lägenheterna är, hur maten tillagas och mycket mer.

Verksamhetsövergång

Frågor och svar: Attendo tar över driften av Iliansgården och Hemse äldreboende

 

Frågor och svar om särskilt boende och demensboende

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar.

Du kan göra en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen. Du kan ansöka genom att ringa eller genom att fylla i en blankett. Ansökan kan också ske muntligen i samband med möte på till exempel sjukhuset.
 
Vi försöker alltid att tillgodose dina önskemål när det gäller bostadsort. Våra handläggare lägger stort fokus på att du ska ha fortsatt nära till anhöriga om det är din önskan. 
 
Men det är inte valfrihet på det sättet att du kan välja vilket särskilt boende du vill komma till. Det finns en prioriteringsordning. Se mer under nästa fråga.
 
Om du till exempel vill bo i Visby gör vi allt vi kan för att lösa det. Men du kanske inte får erbjudande om just det specifika boende du först tänkt dig.
På Gotland finns det olika huvudmän för de särskilda boendena. Region Gotland har ett antal boenden. Regionen har också lagt ut driften av ett antal boenden på entreprenad. Dessutom finns det några särskilda boenden på Gotland som regionen köper enstaka platser av genom ett ramavtal.
 
Under pandemin har det varit lediga platser på öns särskilda boenden. Detta är ovanligt. Då används den så kallade prioriteringsordningen.
 
Prioriteringsordningen innebär att du som fått ett biståndsbeslut först erbjuds plats på något av regionens boenden, eller de boenden som regionen har på entreprenad. Om det inte finns plats där erbjuds du plats på något av de boenden som regionen har ett avtal om enstaka platser med.
 
De boenden som regionen köper enstaka platser av får en högre ersättning från regionen just för att deras avtal är formulerat så att platser köps efter behov, när andra boenden redan är fullbelagda.
 
I länken nedan ser du vilka särskilda boenden som finns på ön: 
 
När det är kö är det behoven hos dem som står i kön som styr en eventuell prioritering. Vistas du på en korttidsplats eller om hemsituationen är ohållbar så har du en hög prioritet att bli erbjuden plats snabbare.
 
 
 
 
 
Lagen om valfrihetssystem, LOV, är frivillig för kommuner att ha. Det vanliga är att det finns LOV för hemtjänst. Så är det också på Gotland. Det är politikerna som har beslutat att införa LOV för hemtjänst på Gotland.
 
LOV för särskilt boende är mer ovanligt. Endast 22 av landets 290 kommuner har LOV inom särskilt boende (uppgiften är från mars 2021).
 

När du fått ditt beslut om särskilt boende kommer du få erbjudande om boendeplats. Detta sker skyndsamt. Det får inte ta längre tid än tre månader.

Ja det kan du. Tackar du nej två gånger till erbjuden plats kommer du att tillsammans med handläggare diskutera om ditt behov kvarstår. Om ditt beslut om insatsen särskilt boende kvarstår kommer du ställas i en väntelista.
 
Vistas du på en korttidsplats så kan du däremot inte tacka nej utan måste acceptera erbjuden plats. Om du tackar nej måste du lämna din korttidsplats.
Du kan sätta upp dig i byteskö för att byta till ett annat boende. 
På ett särskilt boende betalar du hyra för den lägenhet du hyr. Hyran är olika beroende på vilket boende du bor på och hur stor lägenheten är. Sedan betalar du för mat på max 3600 kr och en omvårdnadsavgift, hemtjänstavgift, på max 2139 kr. Mat och omvårdnadsavgift kan reduceras och prövas utifrån din betalningsförmåga. 
 
 
 
Du är välkommen att höra av dig till Borådet eller Mottagningsteamet:
  • Telefon Borådet: 0498-26 91 09 eller 0498-26 87 16
  • Telefon Mottagningsteamet, vardagar 09.00-12.00: 0498-20 49 69

Du kan få svar på fler svar om du kontaktar din handläggare.