BUN § 13

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30063

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 13
Kompletteringsbudget 2007

Dnr 2006/044-04
Vissa bygg- och anpassningsprojekt i 2006 års investeringsbudget har av olika skäl inte kunnat slutföras under 2006 som planerats.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland föreslår att BUN antar följande kompletterings­budget för 2007:

 

Projekttext

Kvar­- varande budget 006

Komplet­ terings- budget 2006 (k7)

Budget 2007

Rev budget 2006 (kol 4+5)

Kommentar

1

2

3

4

5

6

7

25001

Säkerhetsan-ordningar

316

316

1 250

1 566

Beställda/pågående åtgärder – ej betalda

25004

IT

1 388

447

1 000

1 447

Beslutad nätutbyggnad och LAN.

Arbetet beställt – ej betalt

25005

Skol- och förskolegårdar

598

598

1 800

2 398

Beställda/pågående objekt – ej betalda

25023

Övr bygginvest anordn.

1 078

980

3 050

4 030

Beslutade och beställda åtgärder för verksamhetsanpassn på flera skolenheter

25024

Förskole- och fritidsavd, utrustning

650

650

200

850

Beslutade och beställda åtgärder för verksamhetsanpassn/utrustn på flera skolenheter

25025

Kostorganisation

269

269

500

769

Beställd köks- och matsalsutrustn; – ej betald

25035

Alléskolan

94

94

0

94

Beställda/pågående åtgärder – ej betalda

25036

Kräklingbo skola, utrustn

345

345

200

545

Beställt till pågående ombyggnad – ej betalt

Totalt

 

4 738

3 699

8 000

11 699

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer kompletteringsbudget för 2006 enligt framlagt förslag och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.