BUN § 19

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30057

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 19
Ansökan om Naturskola

Dnr 2007/004-63
Fardhem Skolråd genom rektor Jerker Enekvist och Anncatrin Hjernquist, lärarutbildare vid Högskolan på Gotland har i skrivelse 2006-12-12 anfört bl a följande:

” 2007 är officiellt jubileumsår för Carl von Linné, det är då 300 år sedan han föddes i Råshult, Småland. Inför jubileumsåret är en viktig målsättning att bredda och nyansera bilden av Linné, men också hur vi kan inspireras av honom idag och vad han kan bidra med i modern pedagogik. Linné skulle nog bli förskräckt om han fick se hur vi använt och använder naturens resurser och han skulle säkert gå i bräschen för en hållbar utveckling.

Då barn och ungdomar tillsammans med sina pedagoger är en mycket viktig målgrupp och då det är hög tid att i Linnés anda sätta fokus på naturen som en inte outtömlig resurs så föreslår undertecknade att BUN avsätter resurs i form av en pedagogtjänst för att starta en naturskola.

Naturskolan är ett begrepp och en företeelse som sprider sig över Sverige. ”Att lära in ute”, att använda naturen som klassrum för att ge eleverna egna upplevelser och sinnesintryck är grunden till ett aktivt lärande.

Naturskolan skall hjälpa eleverna att finna stigen som är fylld av upplevelser, upptäckter, ekologiskt förståelse och insikt för en framtidstro.

Naturskolan ger barn och elever genom ett undersökande arbetssätt ett perspektiv på hållbar utveckling och biologiskt mångfald.

Naturskolan ger kompetensutveckling till pedagogerna, idéer och inspiration till utomhuspedagogik, tips på ämnesintegrering, men också lärande för en hållbar utveckling.

Naturskolan skulle kunna bli ett biologiskt komplement till Fenomenalen och lyfta Gotland som en ekokommun.

För att starta en naturskola behövs en lokal i anslutning till en bra utomhusmiljö samt kompetens, erfarenhet och kunskap om natur, naturpedagogik för barn och vuxna. I Fardhem skola finns lediga lokaler, material för utomhuspedagogik, men framförallt gångavstånd till en fantastisk natur, änge, löv- och barrskog, vattensamling, fornlämningsområden och grillplatser. Där finns också närhet till boende, möjlighet att boka skolmat och bussförbindelser i anslutning till skolan. Personal och elever vid skolan har också under en lång tid arbetat med utomhuspedagogik och har bl. a ett nära samarbete med ”Skogen i skolan”.

För att ges möjlighet att genomföra våra idéer att under Linnéåret 2007 starta ett resurscentrum för naturstudier i Fardhem ansöker vi om att BUN avsätter resurser till en naturpedagogtjänst fr o m vt-07.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet skall behandlas i BUN i samband med projektet Skola Gotland 2008.