BUN § 21

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30055

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 21
Vuxenutbildningens kursutbud 2007

Dnr 2006/102-65
Gymnasiechef Alf Nilsson hade i skrivelse 2006-10-24 redovisat förändrade förutsättningar för extern vuxenutbildning och kursutbudet 2007. Ärendet hade behandlats i BUNs arbetsutskott 2006-10-31. BUN beslöt vid sitt sammanträde 2006-11-15 att godkänna arbetsutskottets beslut, innebärande bl a följande:

1. Påbörjade utbildningar som fortsätter 2007 samt utbildningar med start våren 2007 ligger

kvar enligt tidigare planering

2. Beslut om kursutbud hösten 2007 fattas av den nya vuxenutbildningsnämnden i februari 2007 (I samarbete med BUF)

Den planerade nämnden för Vuxnas utveckling, lärande och arbete har i dagsläget inte konstituerats, varför BUN kan komma att kvarstå som huvudman för vuxenutbildningen även under hösten 2007.

---

Rektor Jan Boström hade i skrivelse förslagit följande utbildningar vid Komvux:

Grundläggande vuxenutbildning

Engelska; Svenska; Matematik; Samhällskunskap; Svenska som andra språk (SAS); Hem- och konsumentkunskap

SFI

Kurserna A – D inom steg 1-3; Lärlingsutbildning för invandare

Gymnasial vuxenutbildning

Fysik A och B; Kemi A och B; Biologi A och B; Naturkunskap A och B; Matematik A – E;

Matematik A (kväll, 2 terminer); Historia A och B; Geografi A; Samhällskunskap A och B; Psykologi A och B: Religion A och B; Filosofi A och B; Svenska A – C ; Svenska A (kväll, 2 terminer) ; Litteratur och litteraturvetenskap; Litterär gestaltning; Engelska A, B och C; Tyska steg 1 (kväll, 2 terminer); Franska steg 1 (kväll, 2 terminer); Datorkunskap; Multimedia A; Webbdesign; Programhantering.

Rektor Mats Norrby hade föreslagit att följande utbildningar anordnas inom den externa vuxenutbildningen med kursstart ht –2007:

- Utbildning besöksnäringen 900 p (två terminer), Hansa utbildning.

- Vårdutbildning med inriktning personlig assistent. 1000 poäng (två terminer), Lernia

- Ekonomiutbildningar (olika paket) om vardera 200 poäng. Summa 1000 poäng. En termin, Lernia

- Hästkunskap (150 p), Fårskötsel (50p), Grund IT (50 p), Lövsta

- Estetisk utbildning (400 p), Folkuniversitetet.

- Utbildningsplatser på Gotlands Folkhögskola på allmän linje och estetlinjer till en omfattning av 20 årsstudieplatser

- Orienteringskurser (omfattande 800 p)

Fjärrdistansutbildningar 150-200 elever

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Kursutbudet för kommunal och extern vuxenutbildning hösten 2007 fastställs enligt framlagt förslag