BUN § 23

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30053

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 23
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin och gymnasiechef Alf Nilsson rapporterade om

-  pågående planering inom Gotlands kommun beträffande Ny nämnd för Vuxnas utveckling, lärande och arbete. (Sedan regeringsskiftet hösten 2007 råder delvis nya förutsättningar beträffande kommunernas ansvar för arbetsmarknadspolitiken.)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna