BUN § 24

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30052

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 24
Arbetsutskottets övriga paragrafer

Au § 7

Rapporter

Au § 8

Introduktion för BUN-ledamöterna

Au § 9

Ny nämnd för Vuxnas utveckling, lärande och arbete

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns