BUN § 25

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30051

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 25
Rättelse, BUN § 3, val av kontaktpolitiker

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Med ändring av BUNs beslut § 3 fastställs kontaktområdet för nedanstående BUN-ledamöter enligt följande:

  Gullvi Norrby:

  Grundskolans skolår 7-9;  (Gymnasieskolan)

  Gunnel Pott:

  Grundskolans skolår 7-9

  Lena Eneqvist:

  Grundskolans skolår 7-9

  (Ändringarna innebär att förskoleklassen inte skall ingå i kontaktområdet)

  2. BUN-ledamöterna Jennifer Dana Raileanu Herlitz och Göran Ohlsson uppmanas att meddela önskemål om kontaktområde.