Kontakt

Sven Montelius
Smittskyddsläkare
Telefon: 0498-26 82 49
E-post: sven.montelius@gotland.se

Imke Edsbagge
Smittskyddssjuksköterska 
Telefon: 0498-26 80 47
E-post: imke.edsbagge@gotland.se

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör 
Telefon: 0498-26 86 75
E-post: susanne.gustafsson@gotland.se 

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Smittskydd/Vårdhygien Gotland

Smittskyddsenhetens uppgift är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
Våra arbetsuppgifter regleras i smittskyddslagen.

Vårdhygien Gotland arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare samt vårdpersonal.

Vi står till förfogande för att ge råd och stöd till sjukvårdspersonal, andra myndigheter och allmänheten.

Smittskyddsenheten - uppdragsbeskrivning

Vårdhygien – uppdragsbeskrivning