Kontakt

Maria Amér
Smittskyddsläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Imke Edsbagge
Smittskyddssjuksköterska
Imke.edsbagge@gotland.se 
 0498-26 80 47

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör 
susanne.gustafsson@gotland.se
0498-26 86 75

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Genom att tvätta händerna ofta och hålla avstånd minskar du risken för smittspridning av covid-19 (Foto: Mostphotos)

Smittskydd/Vårdhygien Gotland

Smittskyddsenhetens uppgift är att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Våra arbetsuppgifter regleras i smittskyddslagen.

Länk till regionens samlade information om covid-19

Aktuellt från Smittskydd och Vårdhygien

På grund av en ökad smittspridning rekommenderas följande från och med den 4 januari 2022: 

Personal: Munskydd rekommenderas kontinuerligt under hela arbetspasset i alla vård- och omsorgslokaler. I situationer där användning av munskydd inte är möjligt (t.ex. vid lunch- eller kafferast) är det viktigt att undvika trängsel. 

Patienter: Munskydd rekommenderas i alla öppenvårdens vård- och omsorgslokaler, om det inte finns medicinska hinder. Patienter som är inskrivna inom slutenvården rekommenderas att använda munskydd utanför vårdrummet, om det inte finns medicinska hinder. 

Besökare: Munskydd rekommenderas när avstånd inte kan upprätthållas. Det gäller i alla vård- och omsorgslokaler.

 

Övriga viktiga åtgärder för att skydda mot smittspridning av Covid-19 i vård och omsorg:

• Undvik trängsel i alla situationer (t.ex i omklädningsrum, gemensamma utrymmen, på möten, i fikarum, vid överrapportering och ronder).

• Fortsatt god följsamhet till basala hygienrutiner och grundläggande vårdhygieniska rutiner inklusive korrekt användning av munskydd.

• Stanna hemma vid symtom samt ta prov för covid-19 enligt gällande rekommendation.

• Vid vård av misstänkt eller konstaterad covid-19 ska skyddsutrustning användas enligt rutin.

• Vaccination mot covid-19, enligt gällande rekommendation.

 

Provtagning vid flytt till SÄBO samt efter vårdtid på sjukhus återinförs

Folkhälsomyndigheten har skärpt råden för hushållskontakter:

Där samtliga som har en person i hushållet som testats positiv för covid-19 ska stanna hemma i 7 dagar och provta sig dag 5, oavsett vaccinationsstatus. 

Som en hjälp till chefer för att bedöma personal som behöver provtas för covid-19 finns en lathund som återfinns här: https://docpoint.gotland.se/Document/Document?DocumentNumber=23774
 

Om Smittskyddsenheten

Vårdhygien – uppdragsbeskrivning