Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07:00-17:00 
Fax: 0498-20 35 70
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ragn-Sells tar hand om och återvinner hushållssoporna på Gotland. 2008 infördes källsortering med separat insamling av matavfall på Gotland.

 

Matavfallet transporteras först till Roma avfallsanläggning där det förbehandlas. Därefter sker återvinning av energi och näring ur matavfallet genom rötning i en anläggning på Gotland.

Sedan våren 2012 levereras matavfallet till biologisk behandling genom rötning i stället för kompostering. Vid rötningen blir matavfallet till biogas som används som fordonsgas. Den näringsrika biogödseln från behandlingen används på jordbruksmark. Förbehandling och rötning av matavfallet sker sedan våren 2016 på Gotland. 

Insamlat brännbart avfall krossas till ett avfallsbränsle som levereras till Cementa i Slite. Soporna ersätter då en del av det kol som används som bränsle vid cementtillverkningen. Beredningen av bränslet sker vid Ragn-Sells avfallsanläggning i Roma. 

Blandat brännbart hushållsavfall transporteras som tidigare till förbränning med energiutvinning på fastlandet och blir till fjärrvärme.

Tidningar och förpackningar som sorteras ut från hushållsavfallet levereras till olika anläggningar för återvinning. Tidningar och förpackningar återvinns till största del genom materialåtervinning, vilket spar på både råvaror och energi.

Mängden hushållsavfall som samlas in från kärl och säckar är ca 170 kg per person och år. Mer än en tredjedel av denna avfallsmängd samlas in som matavfall.

Mängden tidningar och förpackningar som samlas in på Gotland och levereras till återvinning är ca 150 kg per person och år. 

För mer information om olika avfallstyper, se länkarna till höger.

Sidan uppdaterad: 19 juni 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?