Kontakt

Besöksadress: Blomstervägen 33, Visby
Vatten Söder: Smissgatan 41, Hemse

VA-avdelningen
Teknikförvaltningen
621 81 Visby

Tfn: 0498-26 90 00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunalt dricksvatten på Gotland

Vattenkvalitet

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet kontrolleras vattnet flera gånger under processen. Denna kontroll sker genom instrument i vattenverken och på ackrediterade laboratorier.

Livsmedelsverket (SLV FS 2001:30) ställer kraven på hantering och kontroll av dricksvatten. I dricksvattenkungörelsen är det angivet vilka analyser som måste utföras på råvatten och dricksvatten samt i vilken omfattning.

Då Gotlands kommunala dricksvattenförsörjning består av många olika vattentäkter visas inte alla värden här.

Område Hårdhetsgrad i dH
Nisse 16-18
Ronehamn 5
Etelhem 14
Roma-Dalhem 19-21
När 14
Östergarn-Gammelgarn 1-2
Stånga-Garda-Alskog-Ljugarn 14
Burs 2
Tofta-Klintehamn 16-18
Kvarnåkershamn 5
Hagsarve 5
Fardhem 14
Linde 13
Lojsta 13
Alva-Havdhem-Burgsvik-Hamra 5
Visby 10-15 (sommar ca 10, vinter ca 15)
Träkumla 21
Kappelshamn 9-10
Lärbro-Hangvar-Ire-Lickershamn 17-18
Åminne 4-5
Slite 14
Tingstäde samhälle 15
Väskinde 10-15 (sommar ca 10, vinter ca 15)
Licknatte 21
Martebo 2-3
Fårösund 6-7
Fårö vattenverk 3-4
Valleviken - Malms i Hellvi 6-7
dH = tyska hårdhetsgrader