BUN § 1

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29412

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-01-17

BUN § 1
Mötets öppnande och presentation

BUNs ordf Lena Celion hälsade de närvarande ledamöterna och ersättarna välkomna till Barn- och utbildningsnämndens arbete under den kommande mandatperioden. Som inledningsmusik framförde cellokvartetten Cello4you under ledning av Yvonne Bogren, lärare vid Kulturskolan, några musikaliska stycken.

Därefter presenterade de närvarande ledamöterna och ersättarna sig med några korta ord.

Skoldirektör Peter Molin presenterade sig själv och de avdelningschefer som var närvarande.