BUN § 2

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29411

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-01-17

BUN § 2
Val av ledamöter i BUNs arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Arbetsutskottet skall bestå av 5 ordinarie ledamöter med ersättare.

  2. BUN utser ledamöter och ersättare i BUNs arbetsutskott enligt följande:

  Till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet utses:

  Lena Celion (m)

  Anders Larsson (c)

  Oskar Franke (m)

  Eric Martell (s)

  Hanna Nyman (s)

  Till ersättare i arbetsutskottet utses:

  Eva Lindström (m)

  att inträda vid förfall för ledamot i m-gruppen

  Ursula Jacobsson (c)

  Gullvi Norrby (c)

  att inträda vid förfall för Anders Larsson (c)

  Vid ytterligare förhinder i m-c-gruppen skall ersättarna i m-c-gruppen inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll,

  samt

  Nils Jacobsson (s)

  Aino Friberg-Hansson (s)

  att i nu nämnd ordning inträda vid förfall för ordinarie i s-gruppen