BUN § 3

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29410

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-01-17

BUN § 3
Val av kontaktpolitiker gentemot förvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUNs ledamöter och ersättare har rätt att disponera två (2) dagar för egna studiebesök inom BUNs verksamhetsområde år 2007

  2. BUN utser kontaktpolitiker enligt följande:

  Ordinarie ledamöter

  Kontaktområde

  Anders Larsson

  Förskoleklass och grundskolans skolår 1-9

  Ursula Jacobsson

  Förskoleklass och grundskolans skolår 1-6; (Kulturskolan)

  Gullvi Norrby

  Förskoleklass och grundskolans skolår 7-9; (Gymnasieskolan)

  Jan Ekdahl

  Förskoleverksamhet

  Lena Celion

  Alla verksamheter

  Oskar Franke

  Förskoleklass och grundskolans skolår 1-6

  Eva Lindström

  Förskoleklass och grundskolans skolår 1-6

  Eric Martell

  Förskoleklass och grundskolans skolår 1-9

  Nils Jakobsson

  Gymnasieskolan

  Jenny Alvås

  Kulturskolan

  Hanna Nyman

  Särskolan

  Aino Friberg Hansson

  Förskoleverksamhet

  Brittis Benzler

  Särskolan

  Ersättare

  Inger Rosén

  Särskolan

  Annelie Adolfsson Rosén

  Kulturskolan

  Jennifer Dana Raileanu Herlitz

  Enligt senare meddelande

  Gunnel Pott

  Förskoleklass och grundskolans skolår 7-9

  Stefan Wramner

  Förskoleklass och grundskolans skolår 1-6

  Sven Bosarfve

  Gymnasieskolan

  Isaac Ouro-Nimini

  Gymnasieskolan

  Andreas Persson

  Förskoleklass och grundskolans skolår 1-6

  Lena Eneqvist

  Förskoleklass och grundskolans skolår 7-9

  Laila Schöllin

  Gymnasieskolan

  Viktor Larsson-Calmén

  Förskoleklass och grundskolans skolår 1-9

  Göran Ohlsson

  Enligt senare meddelande

  Agneta Högstedt

  Gymnasieskolan