BUN § 4

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29409

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-01-17

BUN § 4
Val av kontaktpolitiker med särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN utser kontaktpolitiker med särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor enligt följande:

    • Gunnel Pott
    • Viktor Larsson-Calmén