BUN § 5

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29408

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-01-17

BUN § 5
Val av kontaktpolitiker med särskilt ansvar för ungdomsfrågor

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN utser kontaktpolitiker med särskilt ansvar för ungdomsfrågor enligt följande:

  • Isaac Ouro-Nimini
  • Ursula Jacobsson
  • Aino Friberg-Hansson
  • Laila Schöllin

  2. BUN utser Per Westholm att vara förvaltningens kontakttjänsteman med särskilt ansvar för ungdomsfrågor

  Anm: Antecknas att BUNs ordf Lena Celion ingår i Ledningskontorets Styrgrupp för Ungdomsfrågor(IDA)