BUN § 6

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29407

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-01-17

BUN § 6
Val av representant i Handikapprådet

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN utser representanter i Handikapprådet enligt följande:

    • Stefan Wramner, ord
    • Lena Enequist, ers