BUN § 7

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29406

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-01-17

BUN § 7
Introduktion för BUN-ledamöterna

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare gavs en övergripande introduktion kring BUNs ansvarsområde. Introduktionen omfattade följande moment:

Introduktion:

A. Uppdrag och mål - Skolans styrning

Föredragande:

Gymnasiechef Alf Nilsson

B. Skola Gotland 2008  

Föredragande:

Skoldirektör Peter Molin

Presentation av vissa verksamhetsområden:

C. Förskola

Föredragande:

Rektor Aina Blixt

D. Grundskola, skolår F-6

Föredragande:

Rektor Mats Hanell

E. Grundskola, skolår 7-9

Föredragande:

Rektor Bisse Carlsson

F. Gymnasieskola

Föredragande:

Rektor Charlotte Lilja

G. Särskola

Föredragande:

Särskolechef Håkan Edlund