BUN § 9

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29404

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-01-17

BUN § 9
Deltagande i Skolriksdag 27-28 mars 2007

Sveriges kommuner och Landsting inbjuder till den s k Skolriksdagen, som infaller vartannat år. År 2007 anordnas Skolriksdagen den 27-28 mars vid Älvsjömässan, Stockholm. I samband med skolriksdagen anordnas en rad seminarier och föreläsningar. Anmälan skall var inlämnade senast 23 februari 2007.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    1. Från Barn- och utbildningsnämnden i Gotlands kommun deltar arbetsutskottets ordinarie ledamöter.
    2. Från förvaltningen deltar tjänstemän enligt skoldirektörens beslut.