BUN § 95

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29209

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 95
Gymnasieskolans organisation lå 2007/08

Dnr 2006/188-64
Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2006-11-22 bl a följande:

Hösten 2007 har 846 elever i Gotlands kommun rätt till gymnasieutbildning. Det är 135 färre än år 2006 då den största kullen under den s.k. elevpuckeln togs in. Totalt sett är dock antalet elever i den kommunala gymnasieskolan lika stort som år 2006.

I förslaget till preliminär organisation har hänsyn tagits till att antalet elever med rätt till gymnasieutbildning minskar med 135 jämfört med intagningen 2006. En annan vikig faktor är de mönster som kan urskiljas när eleverna valt inför 2006. Olika programs möjligheter att ta emot fler elever utan stora organisationsförändringar samt bedömningen av vilka program som kan ta emot fler elever kan i vissa fall ligga till grund för antalet intagningsplatser på ett program.

Den grundläggande principen bör vara att de kommunala gymnasieskolorna erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet, den estetiska verksamheten och alla andra program i konkurrens med nuvarande och nya friskolor och att elevernas val sedan slutgiltigt bestämmer organisation och antalet intagningsplatser.

I skrivelsen diskuteras också hur friskolornas utveckling kan bedömas påverka den kommunala gymnasieskolans organisation.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN fastställer följande organisation att gälla preliminärt för läsåret 2007/08:

  Barn- och fritidsprogrammet

  Fritid; Pedagogisk och social verksamhet

  Byggprogrammet

  Anläggning; Husbyggnad; Måleri; Plåtslageri

  Elprogrammet

  Elektronik; Elteknik; Datorteknik

  Energiprogrammet

  VVS- och kylteknik, Drift och underhåll som lokal inriktning (ny)

  Sjöfartsprogrammet

  Däck och maskin

  Estetiska programmet

  Bild och formgivning; Dans; Musik

  Fordonsprogrammet

  Karosseri; Maskin- och Lastbilsteknik; Personbilsteknik; Transport

  Handels- och administrationsprogrammet

  Handel och service; Turism och resor

  Hantverksprogrammet

  Textil och design, lokal inriktning

  Hotell- och restaurangprogrammet

  Hotell; Restaurang och måltidsservice

  Naturbruksprogrammet

  Inga nationella inriktningar. Lokal inriktning: Djurhållning, lantbruk och Trädgård

  Naturvetenskapsprogrammet

  Matematik och datavetenskap; Naturvetenskap, Miljövetenskap

  Lokal profil; musik

  Omvårdnadsprogrammet

  Inga nationella inriktningar

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Ekonomi; Kultur; Samhällsvetenskap; Språk

  Lokala profiler; musik och bild

  Teknikprogrammet

  Inga nationella inriktningar. Lokala profiler

  - Design

  - Medieteknik

  Den rörliga bildens språk

  Specialutformat program med riksintag. Inga nationella inriktningar. Två lokala inriktningar:

  - Skådespeleri för film och teater

  - Produktion av rörlig bild.

  Produktionstekniskt program

  Specialutformat program. Inga nationella inriktningar. Hantverksprogrammets träinriktning erbjuds. Lokala profiler:

  - Plåt och svetsteknik

  - Träteknik

  Individuella program

  Inga nationella inriktningar. Utbildningen anordnas efter elevernas individuella behov

  Den kommunala gymnasieskolans organisation 2007/2008 (Preliminär)

  Antal platser och beräknat antal elever

  Organisation

  Byggprogrammet

  40

  Anläggning

  Elprogrammet

  42

  Energiprogrammet

  16

  Fartygsinriktningen

  16

  Fordonsprogrammet

  42

  Fordonsprogrammet (transport)

  18

  Naturvetenskapsprogrammet

  60

  Produktionstekniskt program

  20

  Teknikprogrammet

  56

  Summa Christopher Polhem

  310

  Den rörliga bildens språk

  40

  Estetiska programmet bild

  15

  Estetiska programmet dans

  10

  Estetiska programmet musik

  20

  Handels- och adm.programmet

  60

  Hantverksprogrammet

  15

  Hotell- och restaurangprogrammet

  45

  Omvårdnadsprogrammet

  30

  Summa Elfrida Andrée

  235

  Barn- och fritidsprogrammet

  60

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  150

  Summa Richard Steffen

  210

  Individuella program Trojaborg inget spec. intag för åk 1

  Naturbruksprogrammet

  25

  Summa Lövsta

  25

  Summa total

  780

  Anm: dimensioneringen bygger på att de fristående gymnasieskolornas tar in ca 240 elever i åk 1.