BUN § 97

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29207

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 97
Förändrade intagningsregler för ”Den rörliga bildens språk”

Dnr 2005/147-64
Gymnasiechef Alf Nilsson anför i skrivelse 2006-11-22 följande:

”Bakgrund

Den Rörliga Bildens Språk har oftast fler sökande än antal platser. Grunden för urval av sökande till programmet ”Den rörliga bildens språk” är betyg från årskurs 9 och individuella intagningsprov. Samtliga sökande har kallats till Elfrida Andréegymnasiet under mars-april månad. Eleverna får ett antal förelagda uppgifter som skall genomföras i skolans lokaler. Det kan vara att teckna ned ett bildmanus till en given historia, eller att spela upp en monolog utifrån givna ramar. För inriktningen Scenskolan genomförs även ett grupprov där eleverna tillsammans utför enklare uppvärmnings- och improvisationsövningar. Samtliga elever intervjuas individuellt. Skolans lärare samt representanter från branschen medverkar vid intagningsproven. Intagningsprov och grundskolebetyg viktas så att de utgör 50% vardera vid intagningen. För eleven tar proven en halv dag att genomföra.

Något som visat sig mycket värdefullt för elevernas eget ställningstagande är den information (innehåll, visning av lokaler, information om Gotland m.m.) som ges i samband med intagningsproven.

Skolverket har i yttrande över förnyad rätt till riksintag för utbildningen framhållit att en riksrekryterande utbildning skall vara öppen för alla elever i hela landet. Som urvalsmekanism godtar därför Skolverket endast betygsrelaterade principer. Däremot, vid flera sökande än antalet platser och vid lika meritvärde, anser Skolverket i andra hand, efter betygen, kan olika former tillämpas så länge ingen elevgrupp exkluderas.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Intagningen ht 2007 till Den rörliga bildens språk skall ske enligt följande:

    1.) På grundval av betygsmedelvärde från slutbetyg åk 9.

    2.) Vid lika betygsmedelvärde prioriteras valrang (dvs hur högt den sökande prioriterar sitt programval)

    3.) Vid lika betygsmedelvärde och lika valrang sker intagning utifrån den sökandes provresultat.