BUN § 103

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29201

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 103
Arbetsutskottets övriga paragrafer

Au § 91 Samarbete med Länsförsäkringar ang skadeförebyggande arbete

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns