BUN § 107

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29197

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 107
Tack för den gångna mandatperioden och det gångna verksamhetsåret

BUNs ordförande Brittis Benzler framförde sitt tack till nämndens ledamöter och ersättare och till barn- och utbildnings­förvaltningens personal för ett stort engagemang och ett gott samarbete under den gångna mandatperioden och det gångna verksamhetsåret.

2:e vice ordförande Gösta Hult framförde ett tack till ordföranden från nämndens ledamöter för ett gott och konstruktivt nämndarbete under den gångna mandatperioden och det gångna verksamhetsåret.

Ledamoten Göran Ohlsson framförde sitt och nämndledamöternas tack till BUNs presidium och övriga ledamöter för ett gott kamratskap och gott arbete. Han överlämnade å nämndledamöternas vägnar bokgåvor till Brittis Benzler, Eric Martell, Gösta Hult och Solveig Artsman.

Avslutningsvis tillönskades alla

En God Jul

och

Ett Gott Nytt År