2006-12-13, §§ 93-107

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29195

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-13
Plats:
Konferensrummet BUF Söderväg 2
Tid: 09.00-16.30
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1:e v ordf

c

Gösta Hult, 2:e v ordf

s

Nils Jakobsson

s

Göran Ohlsson

s

Jan-Håkan Lindqvist

s

Mona Magnusson

s

Carin Rosell, tjg ersättare §§ 93-94

s

Jenny Alvås, tjg ersättare §§ 95-

c

Björn Dahlström

c

Ursula Jacobsson

m

Solveig Artsman

m

Rolf Öström, §§ 93-

m

Arne Eklund, tjg ersättare §§

fp

Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare

s

Carin Rosell, §§ 95-

s

Hanna Nyman

c

Inger Rosén

c

Anna Gahnström

m

Arne Eklund, §§ 93-

kd

Christine Bennevall

v

Carina Flodman-Andersson

v

Agneta Högstedt

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Kanslichef Per Westholm
Gymnasiechef Alf Nilsson
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland

Under § 105:
rektorerna Gertud Claesson

Under §§:
Ekonomichef Elisabeth Österdahl

För Lärarförbundet
Gunnel Ahlgren
För Lärarnas Riksförbund
Sverker Lanner