2006-12-18, §§ 48-71

Utskrivet från: http://www.gotland.se/28770
Kommunfullmäktige 2006-12-18
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-17.30

Protokollet justeras av Barbro Ronsten (c) och Hanna Nyman (s)

Datum för anslags upppsättande: 2006-12-28
Datum för anslags nedtagande: 2007-01-20