Kontakt

Stadsträdgårdsmästare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pernilla Johansson 
E-post: pernilla.johansson@gotland.se

Visby söder
Christian Strängborn
Telefon: 0498-269703
E-post: christian.strangborn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Palissaderna i Visby

Palissaderna

Palissaderna i Visby är en större park belägen söder om, och i anslutning till, ringmuren och hamnen där färjetrafiken anländer.

I samband med änkedrottningen Josefinas besök sommaren 1861 tog dåvarande Planteringsgille beslut att anlägga en park. Denna uppskattades mycket av änkedrottningen som skänkte 1.000 riksdaler till Planteringsgillet.  Palissaderna blev senare en omtyckt promenadpark för stadsbor och kurgäster (Visby Kuranstalt 1855-1914).

Parken har genom åren skötts om och getts mindre förändringar. Vintern 2006-07 genomfördes en större röjning för att ge plats för nyplanteringar som därigenom kan ge ökad artrikedom och ålderssuccesion.