Kontakt

Stadsträdgårdsmästare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pernilla Johansson
E-post: pernilla.johansson@gotland.se

Botaniska trädgården
Teknikförvaltningen
Anders Julin
E-post: anders.julin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Örtagården i DBW:s botaniska trädgård.

DBW:s Botaniska Trädgård i Visby

De Badande Wännernas (DBW) botaniska trädgård anlades 1855 efter förslag av magister Hans Petter Gustavsson, som ville att "det uppväxande släktet skulle bibringas en levande kunskap om naturen". Sedan 1970-talet står Gotlands kommun - numera Region Gotland - som ansvarig för skötseln av trädgården, men sällskapet DBW:s trädgårdsstyrelse svarar fortfarande för det botaniska innehållet.