Kontakt

E-post: forening@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Idrottsanläggning - Driftbidrag

Bidrag utgår till drift av organisationsdriven idrottsanläggning efter prövning av regonstyrelseförvaltningen (RSF).

Organisation som driver egen anläggning kan erhålla bidrag för följande driftkostnader:

  • Vatten
  • Sophämtning
  • El
  • Olja/bensin till maskiner
  • Försäkring på fastighet och fordon
  • Städmaterial  
  • Av RSF godkänd arrende/hyresavgift för fastighet samt räntekostnader för befintliga anläggningar

Bidrag kan även erhållas för löpande underhållskostnader för befintliga anläggningar och inventarier.

Bidrag utgår ej för ränta och amorteringar avseende driftkostnader.

Förening som driver affärsverksamhet kan efter överenskommelse med RSFerhålla bidrag.

Sista ansökningsdag
Ansökan inlämnas senast 28 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.