Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturpriset till Smaklösa

Smaklösa får Gotlands kommuns kulturpris 2006.

Det var en grupp förvånade pristagare som, mitt i sitt framträdande i matsalen på Lövsta, plötsligt avbröts av Anne Ståhl Mousa.

Nämndordföranden började läsa motiveringen för priset, och de spontana kommentarerna från pristagarna lät inte vänta på sig:

"Äntligen en ungdomssatsning!" och
"Man kan undra vem som är knäppast, ni eller vi"


Kultur- och fritidsnämndens motivering:

"Kultur är ett begrepp som endast kan definieras på individnivå. Kultur för mig, kultur för dig, för några och för väldigt många. Kultur- och fritidsnämnden ser som sin uppgift att säkerställa att det gotländska kulturlivet kan erbjuda något för alla dessa kategorier.

Under det gångna året har en stor del av kultur- och fritidsnämndens arbete inriktats på satsningar för ungdomar. Årets kulturpris följer samma tanke, att även ungdomar i alla åldrar skall känna igen och uppskatta kulturpristagaren.

Årets kulturpristagare har, så som få, en verkligt bred förankring i det gotländska samhället. Både unga som gamla fyller lokaler, bygdegårdar, arenor eller hem där kulturpristagaren framträder.

Med sin omisskänneliga stil, sin spontanitet och tydliga koppling till Gotland i språk och ofta aktuella texter har kulturpristagaren inte bara blivit älskad på hemmaplan utan även gjort Gotland känt och uppskattat runt om i landet.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att tilldela 2006 års gotländska kulturpris till gruppen Smaklösa - känd av alla varför ingen närmare presentation behövs. Det är bara att blunda och njuta eller hålla för öronen. För bokningar och mer information, gå in på www.smaklosa.se