2006-11-27, §§ 10-47

Utskrivet från: http://www.gotland.se/28339
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2006-11-27

Register

Kommunfullmäktige 2006-11-27
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Viby
Tid: 13.00-20.30

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande: 2006-12-08
Datum för anslags nedtagande 2007-01-03

Protokollet justerades av: Lars Thomsson (c) och Sonia Landin (s)