Kontakt

Stadsträdgårdsmästare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pernilla Johansson 
E-post: pernilla.johansson@gotland.se

Visby söder
Christian Strängborn
Telefon: 0498-269703
E-post: christian.strangborn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tallundens lekplats

Tallunden

Tallundens lekplats är trevligt placerad mitt i parken med stora ytor för lek och spring. Kanske blir leken inspirerad av lekplatsens tema: Visby.

Sedan 2011 finns möjlighet att använda utegym med roddmaskin, step-up, armträning med mera. Kombinera detta när du är ute och motionerar eller har barnen vid lekplatsen.

Intill lekplatsen finns en iordningställd grillplats med bänkar, så ta med en picknick-korg för grill, lek och träning i parken.

Välkommen!