Kontakt

Stadsträdgårdsmästare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Pernilla Johansson 
E-post: pernilla.johansson@gotland.se
 

Visby innerstad
Teknikförvaltningen
Sune Melander
Telefon: 0498-269784
Mobil: 070-4477099
E-post: sune.melander@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Almedalen

Almedalen

Almedalen är Visbys mest uppmärksammade park. Under en vecka på sommaren kan man här få vara med om politikerveckan, ett stort arrangemang som samlar politiska partier, journalister och besökare till olika framträdanden. Parkens centrala placering och närhet till hav och hamn gör att det alltid finns besökare här. I parken finns en populär lekplats för olika åldrar.

Intill parken finns stadens bibliotek och universitet.