Kontakt

Lena Eneqvist (S)
Mobil: 070-373 95 65
E-post: lena@gotlandsturist.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lena Eneqvist (S)

Lena Eneqvist (S). Foto: Karl Melander.