Kontakt

Aino Friberg Hansson (S)
Mobil: 070-993 66 62
E-post: aino.hansson@hotmail.com

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aino Friberg Hansson (S)

Aino Friberg Hansson (S)