Kontakt

Conny Kristensen Gahnström (S)
Mobil: 070-433 12 09 
E-post: conny.kristensengahnstrom@gotland.lo.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Conny Kristensen Gahnström (S)

Conny Kristensen Gahnström (S). Foto: Karl Melander.