Kontakt

Stefan Nypelius (C)
Mobil: 070-346 67 64
E-post: stefan.nypelius@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stefan Nypelius (C)

Stefan Nypelius (C).