Kontakt

Hanna Westerén, (S)
Mobil: 072-556 45 23
E-post: hanna.westeren@riksdagen.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hanna Westerén (S)

Hanna Westerén (S). Foto: Karl Melander.

 

Jag har den stora förmånen att göra sådant jag trivs med så väl på arbetet som på fritiden. Sedan den 1 november 2010 är jag heltidsarvoderad politiker och därmed tjänstledig från mitt ordinarie arbete på Försäkringskassans utlandsenhet. Jag har varit politiskt aktiv sedan början av 2000-talet och är en utpräglad föreningsmänniska – vi kan uträtta storverk tillsammans!

Jag lever tillsammans med älskad make i mysig hyresrätt på Länna i Visby. Mycket också av min fritid går åt till politik, men resterande tid läggs på umgänge med familj och vänner, motion, film och böcker.

Jag tror på rättvisa som bärande princip i ett gott samhälle. Det bär jag med mig i min politiska gärning, där jag ser jämlik och jämställd tillgång på livsavgörande verktyg som vård, skola och omsorg, som en av våra största och mest spännande utmaningar.

Gotland är en god plats att leva och verka på, men det återstår en hel del arbete. Gemensamt kan vi verka för att fler blir delaktiga i så väl arbets- som övrigt samhällsliv och på så vis kommer till sin rätt. Alla måste beredas möjlighet att i största möjliga mån bidra till vårt gemensamma bästa. De mångas delaktighet och engagemang är också avgörande för Gotlands fortsatta utveckling och där finns bara en tänkbar riktning: framåt, uppåt!

Gotland ska också vara toleransens och mångfaldens hemvist, där vi tar hand om och välkomnar varandra, oavsett förutsättningar. I den andan kommer jag att verka, tack för ditt förtroende.