Kontakt

Greger Eneqvist (S)
Mobil: 070-358 03 90
E-post: greger.eneqvist@guteweb.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Greger Eneqvist (S)

Greger Eneqvist (S). Foto: Karl Melander.